Nieuwe regels kleine pensioenen

De overheid heeft de regels voor kleine pensioenen veranderd. Hele kleine pensioenen, van minder dan € 2 bruto per jaar, komen vanaf 1 januari 2019 te vervallen.

Vervallen van hele kleine pensioenen mag op grond van de nieuwe regels omdat de administratiekosten hiervoor erg hoog zijn. Zo’n klein pensioen is bijvoorbeeld opgebouwd tijdens een korte arbeidstijd bij een werkgever. 

Wat kunt u doen?

U kunt twee dingen doen om er zeker van te zijn dat u dit pensioen behoudt. 
Zo kunt u ervoor kiezen om dit bedrag af te laten kopen. Dit doet u door uiterlijk 31 december 2018 een verzoek voor afkoop in te dienen. Het opgebouwde pensioen stort Pensioenfonds voor de Architectenbureaus op uw bankrekening. 
Een andere optie is om waardeoverdracht aan te vragen bij uw huidige pensioenfonds of verzekeraar. Zij verzoeken het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus om het bedrag aan hen over te dragen.  

06-07-2018