Beleidsdekkingsgraad oktober 2023: 125,7%

16 november 2023

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand ongewijzigd ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind september (125,7%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind oktober is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 129,8%. De actuele dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van de gerapporteerde actuele dekkingsgraad eind september (131,5%). 

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in oktober gedaald en de voorziening voor de (toekomstige) pensioenuitkeringen is gedaald. Het vermogen is gedaald door een negatieve ontwikkeling van financiële markten. De voorziening is gedaald als gevolg van een stijging van de rente.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen van pensioenfondsen (de toekomstige pensioenuitkeringen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Grafiek beleidsdekkingsgraad oktober 2023

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Zo komt de sterke daling van de dekkingsgraad in november 2022 door de verhoging van de pensioenen per 1-1-2023. Hierdoor is meer geld nodig voor de (toekomstige) pensioenen.