Wat u moet weten over de effecten van het coronavirus op uw pensioen en onze service

De maatregelen in Nederland rondom het coronavirus zijn aangescherpt. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen of over onze dienstverlening. Op deze pagina beantwoorden we vragen en houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het coronavirus heeft geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen

Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse bedrag op de datum zoals u op onze site kunt vinden. Deze maand betalen wij de pensioenen uit op 22 april. Goed om te weten: het kan zijn dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening staat.

Het coronavirus heeft geen invloed op het nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Er gingen berichten rond in de media dat verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Dat is niet juist. Wij keren het nabestaandenpensioen gewoon uit. Ook als een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Hier verandert dus niks aan. Datzelfde geldt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: hier hanteren we de reguliere voorwaarden. Het coronavirus heeft hier dus geen invloed op.

Werktijdverkorting heeft geen invloed op uw pensioenopbouw

Vraagt uw werkgever werktijdverkorting aan in verband met het coronavirus? Dan blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. Dat zit zo: als uw werkgever werktijdverkorting toegekend krijgt, betaalt hij u uw volledige loon in de meeste gevallen uit, maar krijgt hij voor een deel hiervan een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. Dit betekent dat het fonds dezelfde premie blijft ontvangen. Hierdoor verandert er niets in uw pensioenopbouw.

Het laten ondertekenen van een ADV (een ‘bewijs van in leven zijn’) voor mensen die in het buitenland wonen, kan nu lastiger zijn dan normaal. De reactietermijn is verlengd.

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan levert u ieder jaar uw bewijs van in leven zijn aan bij ons. Op die manier kunnen we uw pensioen blijven uitbetalen. Mocht u, door de coronacrisis, op korte termijn niet in staat zijn op tijd een handtekening voor deze ADV te regelen, dan is dit geen probleem. We hebben de reactietermijn met drie maanden verlengd. 

Bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen updaten we deze pagina.

08-04-2020