Pensioenfonds Architectenbureaus scoort goed op beheerkosten en rendement

Onafhankelijk onderzoek door LCP Nederland (Lane Clark & Peacock te Utrecht) heeft aangetoond dat het Pensioenfonds Architectenbureaus bovengemiddeld goed scoort qua beheerkosten (periode 2017-2019) en rendement (periode 2013-2019).

Vergeleken met 32 soortgelijke pensioenfondsen met tussen de 10.000 en 30.000 deelnemers zijn de pensioenbeheerkosten per deelnemer lager (€204 tegenover €159). Ook de vermogensbeheerkosten zijn lager (0,37% tegenover 0,31%) als dit vergeleken wordt met 72 andere pensioenfondsen. Daarnaast scoort het rendement tussen 2013 en 2019 bovengemiddeld. De transactiekosten ten opzichte van de andere fondsen zijn gemiddeld genomen gelijk (0,09%).

Het bestuur van het fonds hecht waarde aan kostenbewustzijn, wat zich onder meer uit in de keuze voor een passieve beleggingsstrategie waar mogelijk. Het fonds zal ook in de komende jaren zijn aandacht hierop blijven richten.

Lane Clark & Peacock is een actuarieel adviesbureau dat pensioenfondsen, (internationale) ondernemingen, ondernemingsraden en verzekeraars adviseert, onder andere door middel van kostenbenchmarking. De resultaten zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaar- en kwartaalcijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

04-01-2021