Beleidsdekkingsgraad januari 2020 108,9%

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gedaald ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind december 2019 (109,0%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind januari 2020 is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 108,9%. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van de gerapporteerde dekkingsgraad eind december 2019 (111,2%). 

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in januari gestegen en de voorziening is ook gestegen. Het vermogen is gestegen door een positieve ontwikkeling van financiële markten. De voorziening is gestegen als gevolg van een daling van de rente. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. 

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden de bezittingen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.

17-02-2020