Beleidsdekkingsgraad maart 2021: 107,8%

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gestegen ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind februari (106,2%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind maart is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 117,0%. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van de gerapporteerde dekkingsgraad eind februari (114,4%). Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in maart gestegen en de voorziening is gedaald. 

Het vermogen is gestegen door een positieve ontwikkeling van financiële markten. De voorziening is gedaald als gevolg van een stijging van de rente. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. 

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

15-04-2021