Beleidsdekkingsgraad november 2018 113,2%

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gelijk gebleven op 113,2%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind november 2018 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds voor de Architecten gelijk aan 112,5%. De dekkingsgraad is gestegen met 1,2%-punt ten opzichte van de gerapporteerde dekkingsgraad eind oktober 2018 (111,3%). 

Het vermogen van Pensioenfonds voor de Architecten is in november gestegen en de voorziening is gedaald. Het vermogen is gestegen door een positieve ontwikkeling van financiële markten. De voorziening is licht gedaald door enerzijds een verlaging als gevolg van gewijzigde sterftegrondslagen en anderzijds een stijging als gevolg van een daling van de rente. Het gecombineerde effect resulteert in een lichte daling van de voorziening.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden de bezittingen en de verplichtingen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.

20-12-2018