Beleidsdekkingsgraad mei 2018 112,7%

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 0,2%-punt gestegen van 112,5% naar 112,7%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad mei 2018 112,4%

Eind mei 2018 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 112,4%.

Het vermogen van PFAB is in mei gestegen. De voorziening nam in mei ook toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in mei. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

De toename van de voorziening is groter is dan de stijging van het vermogen. Dit zorgt voor de daling van de dekkingsgraad van 0,8%-punt ten opzichte van de gerapporteerde dekkingsgraad eind april 2018 (113,2%).

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden de bezittingen en de verplichtingen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.

21-06-2018