Hoeveel pensioen krijgt u in 2018?

U ontvangt in januari uw betaalspecificatie 2018 en jaaropgave 2017. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2018 maandelijks van ons krijgt. Het totaalbedrag dat u in 2017 van ons ontving staat op uw jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wijzigingen nettopensioen 2018

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2018. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2018 5,65% van uw bruto jaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 54.614. Dit was in 2017 € 53.701.

Uw pensioen wordt niet verhoogd

Door de huidige financiële situatie kon Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw pensioen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling.

01-02-2018