Hoeveel pensioen krijgt u in 2019?

U ontvangt in januari uw betaalspecificatie 2019 en jaaropgave 2018. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2019 maandelijks van ons krijgt. Het totaalbedrag dat u in 2018 van ons ontving staat op uw jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wijzigingen nettopensioen 2019

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2019. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2019 5,7% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 55.923. Dit was in 2018 € 54.614.

Uw pensioen is per 1 juli 2018 verhoogd

Per 1 juli 2018 hebben wij de pensioenen met 0,1% verhoogd.

02-01-2019