Jaarverslag Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 2019

Graag presenteren we het jaarverslag 2019. Hierin leest u hoe het afgelopen jaar voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is verlopen. Ook leest u in dit verslag hoe we met de ontwikkelingen in zowel de pensioenwereld als de architectenbranche zijn omgegaan.

U leest er bijvoorbeeld hoe wij er in 2019 financieel voor stonden en dat we uw pensioen een klein beetje konden indexeren. En ondanks dat dit jaarverslag voornamelijk op 2019 betrekking heeft, nemen we u ook mee naar de eerste helft van 2020. We lichten toe wat het coronavirus voor impact heeft op de ontwikkeling van onze financiële situatie en welke aanvullende maatregelen we als bestuur genomen hebben.

Verder bevat het jaarverslag het verslag van de raad van toezicht en het oordeel van het verantwoordingsorgaan. 

Alle ontwikkelingen worden uitgebreid toegelicht in het jaarverslag.

16-07-2020