Jaarverslag Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 2020

Onze activiteiten en resultaten in 2020

Met het jaarverslag 2020 geven wij u inzicht in onze activiteiten en resultaten in 2020. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van onze financiële situatie en onze beleggingsresultaten in het afgelopen jaar. Maar ook leggen we verantwoording af over onze activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen, de gemaakte kosten en de inrichting van onze bestuurlijke organisatie. 

De belangrijkste feiten en cijfers vindt u in ons verkort jaarverslag.

22-06-2021