Samenwonen: bedenk goed of u partnerpensioen wilt regelen

Bij ons pensioenfonds krijgt uw partner meestal een partnerpensioen. Dit is inkomen voor uw partner als u overlijdt. Hoe fijn is het dat uw partner verzorgd achterblijft als er iets met u gebeurt. Wat kunt u zelf doen om dit pensioen te regelen?

Als u samenwoont, meld uw partner dan aan

Gaat u samenwonen, of woont u al samen? Dan denkt u misschien niet direct aan uw pensioen. Het is wel belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. Bespreek samen eerst of u wilt dat uw partner pensioen krijgt bij uw overlijden. Vraag dan een notaris om een samenlevingscontract voor u te maken. Daarna meldt u uw partner eenvoudig via onze site bij ons aan.

Als u getrouwd bent, hoeft u niets te doen

Trouwt u in Nederland? Of wordt u geregistreerd partners? Dan krijgen wij dit door van uw gemeente. Wij regelen het partnerpensioen dan automatisch voor u en uw partner. Trouwt u in het buitenland? Geef dit dan wel aan ons door.

Alle regels en afspraken vindt u bij Trouwen of Samenwonen. U kunt er ook doorgeven dat u samenwoont of trouwde in het buitenland.

09-06-2021