Minister versoepelt tijdelijk voorwaarden pensioenregeling

Onlangs schreef minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer om de pensioenregels, onder bepaalde voorwaarden, voor één jaar te versoepelen. Hiermee wordt de kans op pensioenverlaging aanzienlijk kleiner.

De tijdelijke mogelijkheden in het kort: 

  • De ondergrens van de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen wordt 90%; daaronder moeten de pensioenen worden verlaagd 
  • Fondsen moeten verantwoorden waarom de keuze voor de regeling een goed en evenwichtig besluit is voor alle deelnemers 
  • Deze regeling geldt voor één jaar (2020)

De regeling geldt voor het jaar 2020

Door de regels voor één jaar te versoepelen, hoopt minister Koolmees op meer rust om het pensioenakkoord in 2020 verder uit te werken. 
 
In de brief stelt hij: ‘De uitwerking van het pensioenakkoord heeft daarom de hoogste prioriteit. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen. Om die reden krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de gestelde financiële eisen. Kortingen zijn daarmee volgend jaar naar verwachting voor een groot deel van de pensioenfondsen van de baan.’ 
 
Het streven is om de uitwerking van het akkoord voor de zomer van 2020 gereed te hebben.

Verlaging pensioenen niet aan de orde

Koolmees geeft de pensioenfondsen de keuze om de kritische ondergrens van de dekkingsgraad per 31 december 2019 te verlagen naar 90%. Met dekkingsgraad bedoelen we de verhouding tussen wat een fonds in kas heeft en wat het moet hebben om alle pensioenen uit te kunnen betalen. De dekkingsgraad van ons fonds stond op 30 november van dit jaar op 108,8%, ruim boven de 90%. De verwachting is dat de dekkingsgraad op 31 december 2019 ook ruim hoger is dan 90%. Dan hoeven wij de pensioenen in 2020 niet te verlagen.
 
In de media is veel aandacht voor pensioenfondsen die mogelijk pensioenen moeten verlagen. Voor die fondsen is de maatregel een uitkomst. Voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is tijdelijke versoepeling van de voorwaarden niet nodig. Ook zonder deze maatregel van minister Koolmees is pensioenverlaging in 2020 (zeer waarschijnlijk) niet nodig.
 
Voor de langere termijn staat de hoogte van de pensioenen niet vast. Pensioenen kunnen worden verlaagd als de financiële situatie van het fonds verslechtert. Ondanks de verbetering van de financiële situatie die wij verwachten lukt het ons de komende jaren waarschijnlijk niet om uw pensioen volledig mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

19-12-2019