Pensioenakkoord belangrijke stap verder

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar over de verdere uitwerking. Op maandag 22 juni heeft minister Koolmees een consultatiedocument en de hoofdlijnennotitie gepubliceerd. Er vindt nu een raadpleging plaats van de achterban van de werknemersorganisaties.

Waarom nieuwe regels?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als u uw hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds. Zij krijgen dan later minder pensioen dan waarvoor zij met hun werkgever betaald hebben.

Nieuwe regels lossen deze problemen op

De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag gaat als het economisch slechter gaat. Uw pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

We maken straks een inschatting van uw pensioen

Straks legt u samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. Het geld dat iedereen opzij heeft gezet, vormt samen met het resultaat op de beleggingen de pensioenpot. Elk jaar berekent Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wat uw deel van de pensioenpot is. En op basis daarvan maken we een inschatting van uw pensioen straks. De uitkomst van die berekening zal ieder jaar anders zijn.

De pensioenen gaan schommelen

Het pensioen van gepensioneerden berekenen we ook op die manier. Er komen wel regels waardoor de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelen.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?

Voorlopig nog niets. Werknemersorganisaties moeten nog akkoord geven op de uitwerking van het akkoord. Daarna moeten de nieuwe regels eerst worden vastgelegd in een wet. Daarna kunnen wij als fonds de regels gaan toepassen. We hebben op een aantal punten keuzevrijheid. Zodra duidelijk is hoe wij de nieuwe regels gaan toepassen, maken we een berekening op maat voor iedereen. Al deze stappen nemen naar verwachting een aantal jaar in beslag. 

We houden u op de hoogte!

25-06-2020