Pensioenfonds voor de Architectenbureaus verhoogt pensioenen

Met ingang van 1 juli 2018 verhoogt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de pensioenen met 0,1%. Deze verhoging is mogelijk door een stijging van de beleidsdekkingsgraad van 98,6% naar 110,7%. Hoewel bescheiden, vinden wij het belangrijk om deze verhoging wel te geven.

Verhoging is voor iedereen gelijk

Met ingang van 2018 is de maatstaf voor toeslagverlening voor deelnemers die pensioen opbouwen, gepensioneerden en ex-werknemers hetzelfde. De maatstaf die gehanteerd wordt is de prijsinflatie. Hiermee is de verhoging voor iedereen gelijk. 

Herstelplan is nog steeds van kracht

De financiële positie van het pensioenfonds is verbeterd. Toch is Pensioenfonds voor de Architectenbureaus nog niet uit herstel en is het herstelplan nog van kracht. Vanaf een dekkingsgraad van 110% mogen wij de pensioenen deels aanpassen aan de prijsinflatie. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 120% is Pensioenfonds voor de Architectenbureaus financieel gezond en mogen wij de pensioenen volledig aanpassen aan de prijsinflatie.

Pensioenverhoging in de toekomst is voorwaardelijk

De pensioenverhoging betalen we uit het beleggingsrendement. Daarbij merken we op dat eerdere pensioenverhogingen niet automatisch betekenen dat u recht heeft op toekomstige verhogingen. Lees meer over het toeslagbeleid

17-07-2018