Pensioenfonds voor de Architectenbureaus verhoogt pensioenen

Met ingang van 1 juli 2019 verhoogt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de pensioenen met 0,53%. Dat het fonds uw pensioen kan verhogen komt doordat de financiële situatie van het fonds het afgelopen jaar is verbeterd. De beleidsdekkingsgraad steeg van 110,7% naar 112,9%.

Herstelplan nog steeds van kracht

De financiële positie van het pensioenfonds is verbeterd. Toch is de financiële situatie nog niet op orde. Daarom heeft Pensioenfonds voor de Architectenbureaus nog een herstelplan. Vanaf een dekkingsgraad van 110% mogen wij de pensioenen deels aanpassen aan de prijsinflatie. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 120% is Pensioenfonds voor de Architectenbureaus financieel gezond. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 129% mogen wij de pensioenen volledig aanpassen aan de prijsinflatie.

Pensioenverhoging in de toekomst voorwaardelijk

De pensioenverhoging betalen we uit het beleggingsrendement. Daarbij merken we op dat eerdere pensioenverhogingen niet automatisch betekenen dat u recht heeft op toekomstige verhogingen. Lees meer over het toeslagbeleid

01-08-2019