Terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021

Graag informeren wij u over uw pensioen en pensioenfonds. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 en wat staat er te gebeuren in 2021?

Dit jaar is ons land, de hele wereld, in een ijzeren greep geweest van het coronavirus. Voor sommigen zelfs met zeer ingrijpende persoonlijke consequenties in de familie of kennissenkring. Als fonds hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan u zo goed als mogelijk is doorgelopen.

Terugblik op de ontwikkelingen in 2020

  • Het beleggingsrendement over 2020 tot nu toe is positief, ruim 6%. Het vermogen van het fonds is hierdoor toegenomen. Pensioen is het afgelopen jaar als gevolg van de lage rente duurder geworden. Wij moeten daarom meer geld in kas houden om de pensioenen te betalen. Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad ten opzichte van het begin 2020 gedaald van 109,0% naar 104,9% eind oktober 2020. Hiermee is de financiële situatie nog niet op het gewenste niveau van 118,4%. Daarom hebben wij een herstelplan.

  • In de media is veel aandacht voor pensioenfondsen die mogelijk pensioenen moeten verlagen. Wij hoeven de pensioenen voorlopig niet te verlagen. De mogelijkheid van een verlaging in de toekomst is niet uit te sluiten. De komende jaren lukt het ons waarschijnlijk niet om uw pensioen volledig mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

  • Overheid en sociale partners zijn het in de zomer eens geworden over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Het doel is om een toekomstbestendig pensioenstelsel te creëren dat eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen. Daarbij wordt uw pensioen transparanter en persoonlijker.

Vooruitblik op 2021

Volgend jaar verandert uw pensioenregeling in belangrijke mate. Sociale partners in de architectenbranche vinden het belangrijk dat de kosten voor pensioen stabiel zijn en blijven.

Pensioenpremie blijft gelijk
De afgelopen jaren bedroeg de pensioenpremie 23% van de pensioengrondslag en ook voor 2021 zal de pensioenpremie 23% bedragen. U betaalt 45% van de premie, dus 10,35% van de pensioengrondslag. En uw werkgever betaalt 55% van de premie, dus 12,65% van de pensioengrondslag.

Pensioen is de afgelopen jaren duurder geworden
Dit komt omdat de economische verwachtingen voor de toekomst minder goed zijn dan voorheen, onder andere als gevolg van de aanhoudende lage rente. Dit betekent dat er volgend jaar minder ouderdomspensioen kan worden opgebouwd, te weten 20% minder.

Het ouderdomspensioen dat u al heeft opgebouwd wordt niet minder. Uw jaarlijkse pensioenopbouw wordt in 2021 1,39% van de pensioengrondslag in plaats van 1,738%. Het nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen) is meeverzekerd. Ook de premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. De opbouw en verzekering van het nabestaandenpensioen blijft wel gelijk.

Nu de hoofdlijnen van het pensioenakkoord bekend zijn, gaan we hiermee samen met de sociale partners in de architectenbranche aan de slag. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Duurzaamheid

Onze focus ligt op duurzaamheid en daarom willen we zoveel mogelijk digitaal communiceren. Heeft u de bestuursbrief in december per post ontvangen? Maar wilt u voortaan digitale post? Geef dan uw e-mailadres door op MijnArchitectenpensioen.

Hoe bereikt u ons?

Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 020 583 59 30. Ons e-mailadres is info@architectenpensioen.nl. Wij helpen u graag!

01-12-2020