Verkiezingen: kandidaten binnenkort bekend

Voor de vacatures in het bestuur en het verantwoordingsorgaan hebben zich kandidaten gemeld. Op dit moment toetst de verkiezingscommissie hun geschiktheid voor de functie. Uiterlijk 5 november maken we de definitieve kandidatenlijst bekend op architectenpensioen.nl/verkiezingen.

Zijn er meerdere geschikte kandidaten voor de vacatures, dan vinden verkiezingen plaats. Pensioengerechtigden bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus mogen in dat geval online stemmen van 15 tot en met 26 november.

26-10-2021