Pensioenfonds Architectenbureaus hoeft voorlopig pensioenen niet te verlagen

In de media is momenteel veel aandacht voor pensioenfondsen die mogelijk in 2020 of 2021 de pensioenen moeten verlagen. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus hoeft de pensioenen voorlopig niet te verlagen.

Onze beleidsdekkingsgraad was eind december 2018 112,8%. Daarom is er nog wel een herstelplan van toepassing. We verwachten zonder aanvullende maatregelen, zoals verlagen, de dekkingsgraad binnen de toegestane termijn op het vereiste niveau te brengen.

In juni beslist het fonds over (gedeeltelijke) verhoging

Elk jaar in juni besluit het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus of we de pensioenen (gedeeltelijk) kunnen verhogen. In 2018 zijn de pensioenen met 0,1% verhoogd.

Pensioenverhoging in de toekomst is voorwaardelijk

De pensioenverhoging betalen we uit het beleggingsrendement. Daarbij merken we op dat eerdere pensioenverhogingen niet automatisch betekenen dat u recht heeft op toekomstige verhogingen.

13-05-2019