Wijziging in de pensioenregeling

Afgelopen maart hebben wij u geïnformeerd over uw pensioen en pensioenfonds. U heeft van ons een brief per post ontvangen. Of u heeft de brief digitaal gekregen. Hieronder leest u alle punten uit de brief nog eens na.

Krijgt u de brieven per post, maar wilt u voortaan uw post digitaal ontvangen?  Geef dan uw e-mailadres door op MijnArchitectenpensioen.

Beleggingsrendement

Vorig jaar heeft Pensioenfonds Architectenbureaus een beleggingsrendement behaald van ruim 12%. Daardoor steeg het vermogen van uw pensioenfonds naar 5,5 miljard euro.

Financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds, de financiële graadmeter, is eind vorig jaar uitgekomen op 105%. Daarmee is er voldoende vermogen om pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. 

Hoewel wij er als fonds financieel redelijk goed voorstaan, kunnen we de pensioenen dit jaar niet verhogen. We mogen pensioenen weer verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. 

Bent u benieuwd naar uw persoonlijke pensioensituatie? Bekijk hier uw opgebouwde bedrag.

Wijziging in de pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2021 is de pensioenregeling op een aantal punten gewijzigd. Sociale partners in de architectenbranche vinden het belangrijk dat de kosten voor pensioen stabiel zijn. Hieronder geven we op hoofdlijnen aan wat er is gewijzigd.

  • Het moment van indexatie is 1 januari. Dit was 1 juli.
  • De opbouw van het ouderdomspensioen is in 2021 verlaagd van 1,738% naar 1,39% van de pensioengrondslag.
  • De opbouw van het partnerpensioen en wezenpensioen is niet verlaagd. De verlaging van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen heeft daardoor geen invloed op de hoogte van het partner- en wezenpensioen.
  • Als u in de toekomst bij pensionering kiest voor een hoog-laag pensioen, dan is de datum waarbij de uitkering van hoog naar laag gaat de AOW-leeftijd. Nu ook als de AOW-leeftijd hoger wordt dan 67 jaar.

Lees hier het volledige reglement.

19-05-2021