Verantwoord Beleggen

Verantwoord beleggen maakt een integraal deel uit van ons beleggingsbeleid.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft de overtuiging dat gerichte beleggingen niet alleen een financieel, maar ook maatschappelijk rendement hebben. Zij dragen bij aan de oplossing van duurzaamheidsproblemen in de wereld.

PGGM Vermogensbeheer voert het beleid voor verantwoord beleggen uit voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

ESG-factoren spelen een centrale rol bij verantwoord beleggen. ESG is een Engelse afkorting die staat voor environment, social en governance:

  • Binnen de factor milieu (environment) is een belangrijk thema het effect van beleggingen op het klimaat.
  • Bij de factor sociaal (social) gaat het onder andere om gezondheid en mensenrechten.
  • Bij ondernemingsbestuur (governance) over de wijze waarop het bestuur van een onderneming is ingericht en functioneert.

Naast de weging van beleggingen op ESG-factoren sluiten we beleggingen uit, die niet passen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. We beleggen niet in tabak en controversiële wapens (zoals kernwapens, clustermunitie en landmijnen). Verder sluiten we ondernemingen uit, die fundamentele mensen- en arbeidsrechten schenden en ondernemingen waarvan blijkt dat zij daarover niet willen praten of geen verbeteringen tonen.

Werken de ondernemingen waarin we beleggen niet op een duurzame, verantwoorde wijze? Dan kan dat aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan, naast uitsluiting. Die gesprekken doen we niet zelf. Onze vermogensbeheerder doet dit voor ons. Die spreekt voor meerdere van haar klanten. Dat vergroot het effect. Je vindt hier een aantal voorbeelden:

Shell belooft helft minder CO2-uitstoot in 2030

AkzoNobel mikt op helft hergebruik afvalwater

Anti-vakbondsactiviteiten van Amazon

Ondernemingen met activiteiten in Myanmar

Een van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder is het stemrecht. PGGM Vermogensbeheer gebruikt het stemrecht om een bijdrage te leveren aan goed ondernemingsbestuur. PGGM stemt geregeld op aandeelhoudersvergaderingen, meestal op afstand. Daarbij let PGGM ook op voorstellen op milieu- en sociaal gebied. PGGM probeert verbeteringen te realiseren op het gebied van milieu-, sociale en ondernemingsbestuurlijke onderwerpen. PGGM spreekt daarom ondernemingen en markten aan op hun beleid en activiteiten op basis van vier hoofdthema’s:

  • mensenrechten.
  • klimaatverandering.
  • corporate governance.
  • gezondheid.

Lees hoe onze vermogensbeheerder maatschappelijk verantwoord beleggen mogelijk maakt.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat houdt dit precies in? 

Bekijk hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid.