Herstelplan

In het herstelplan staat hoe we ervoor zorgen dat onze dekkingsgraad stijgt en op peil blijft.

Reservetekort
De Nederlandsche Bank hanteert regels voor toezicht op pensioenfondsen. Deze bepalen onder meer wanneer een pensioenfonds een herstelplan moet indienen, hoe dit eruit moet zien en wanneer het fonds kortingen moet doorvoeren. Wij behoren tot de fondsen die een reservetekort hebben, dat we moeten wegwerken. In het herstelplan geven we aan hoe dat gaat gebeuren.

Hersteltermijn
Pensioenfonds Architectenbureaus kiest hierin voor de maximale hersteltermijn van tien jaar. In deze periode verwachten we zonder bijzondere maatregelen, zoals kortingen, de dekkingsgraad in 2021 op het vereiste niveau te brengen. Het herstelplan rekent vanaf dat jaar met volledige indexatie van pensioenen. De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad is echter bepalend voor besluiten over de indexatie.