Pensioenopbouw

Volgend jaar verandert uw pensioenregeling in belangrijke mate. Positieve ontwikkelingen zijn dat ons beleggingsrendement positief is, de pensioenpremie gelijk blijft en pensioenen voorlopig niet worden verlaagd. Tegelijkertijd hebben economische verwachtingen grote invloed op de toekomstige opbouw van het ouderdomspensioen. De belangrijkste ontwikkelingen hebben we HIER voor u op een rij gezet.