Uw pensioenopbouw

U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Pensioen opbouwen wil eigenlijk zeggen dat er een spaarpot voor u is waar maandelijks een bedrag bij wordt gestort. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bouwt u de volgende pensioenen op:

Verhoging van uw pensioen
Ieder jaar proberen wij de pensioenen mee te laten groeien met de prijsinflatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Lees meer over deze toeslag.

In onderstaand schema vindt u de wijzigingen die van belang zijn voor uw pensioenadministratie.

 2021  2022
 Pensioenpremie  23%  24,5%
 Pensioenopbouw  1,39%  1,5%
 Franchise  € 14.789  € 15.162
 Maximum pensioengevend salaris  € 80.041  € 81.663


Pensioenpremie
Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever betaalt 55% van deze premie, u betaalt zelf 45%. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert alle premies. Per 1 januari 2022 is deze premie 24,5% van uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris (tot € 81.663) min de franchise (€ 15.162).

Pensioenopbouw
De opbouw van het ouderdomspensioen wordt verhoogd van 1,39% naar 1,50% per jaar van de pensioengrondslag. Dat betekent 8% meer pensioenopbouw.

Franchise
Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2022 is de franchise € 15.162. Dit is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt.

Maximum pensioengevend salaris
Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. Per januari 2022 bouwt u pensioen op over uw salaris tot maximaal € 81.663.

Een rekenvoorbeeld
Stel dat uw salaris € 40.000 per jaar bedraagt. Door de verhoging van de pensioenopbouw bouwt u per 1 januari 2022 in plaats van bruto € 345 per jaar € 373 op.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

  • U bouwt jaarlijks 1,5% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris minus de franchise.
  • U bouwt per jaar 1,3125% op aan partnerpensioen (gelijk aan 2021).
  • U bouwt per jaar 0,2625% op aan wezenpensioen (gelijk aan 2021).

Een klein pensioen is een opgebouwde pensioenaanspraak tussen € 2 bruto per jaar en de wettelijke afkoopgrens. In 2022 is deze afkoopgrens € 520,35 bruto per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. In plaats daarvan draagt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw kleine pensioen automatisch over aan een eventueel nieuw pensioenfonds. Daarvoor is uw toestemming niet nodig. Zo blijven kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming houden en worden ze gebundeld tot een groter pensioen. Een pensioen kleiner dan € 2 bruto per jaar vervalt. 

De overheid heeft een uitkering geregeld voor nabestaanden, de Anw (Algemene nabestaandenwet). Overlijdt u voor uw 67e? Dan krijgt uw partner onder voorwaarden een Anw-uitkering van de overheid. Vaak is dat niet genoeg. Als u een Anw-hiaatverzekering hebt, krijgt uw partner extra geld tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt, maar maximaal tot 67 jaar.

Lees meer op Overlijden.