Wat is het nieuwe pensioenstelsel?

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Iedereen die nu pensioen opbouwt of al pensioen ontvangt, krijgt hiermee te maken. Het pensioenstelsel verandert zodat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten.

Pensioenstelsel sluit aan op actuele ontwikkelingen

Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Veel mensen werken als zzp’er en worden ouder dan vroeger. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij deze ontwikkelingen aansluit. Daarom hebben de sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) samen met het kabinet afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.

Pensioen wordt persoonlijker en transparanter

U krijgt in het nieuwe pensioenstelsel meer inzicht in hoe uw individuele pensioenvermogen ervoor staat. Zo kunt u zien wat uw jaarlijkse premie-inleg aan pensioenkapitaal heeft opgeleverd. Met dit kapitaal koopt u bij pensionering pensioen in. Het pensioen wordt dus persoonlijker en transparanter.

Pensioen wordt beweeglijker

Ook gaat het pensioen meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het met de economie minder gaat, ziet u dat ook terug in het pensioen.

Kiezen uit 2 nieuwe contracten

Het nieuwe pensioenstelsel kent 2 varianten, oftewel 2 soorten pensioenregelingen. De ene regeling biedt meer keuzevrijheid, de andere regeling biedt meer mogelijkheden om risico’s met elkaar te delen. De sociale partners kiezen samen met de pensioenfondsen de variant die het beste bij u past.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. Eerder overgaan kan ook.