Wat verandert er in 2019?

Bekijk wat er vanaf januari 2019 verandert in uw pensioenregeling.

Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden.

De Zvw bedraagt in 2019 5,7% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 55.923. Dit was in 2018 € 54.614.

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor kleine pensioenen met een waarde onder de wettelijke afkoopgrens (€ 484,09 bruto per jaar in 2019).
Woont u in het buitenland en betaalt u in Nederland belasting? Per 1 januari 2019 zijn de belastingregels voor u gewijzigd. Er wordt voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen, zoals kortingen op de loon- en inkomstenbelasting.

Wat betekent het voor u?

De wijziging is alleen van toepassing voor mensen die in het buitenland wonen. Door verlaging of vervallen van heffingskortingen betaalt u meer loonbelasting. Hierdoor krijgt u een lager bedrag van ons uitbetaald. Op de betaalspecificatie van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus ziet u hoeveel minder u ontvangt. Deze vindt u digitaal in mijnArchitectenpensioen. Via de aangifte inkomstenbelasting kunt u dit bedrag weer terugvragen. Hierdoor verandert er onder aan de streep niks voor u.

Op belastingdienst.nl/internationaal leest u meer over heffingskortingen, aangifte doen en wat het aanvragen van een voorlopige aanslag voor u betekent.