Veelgestelde vragen over de verhoging van uw pensioen

Uw pensioen wordt per 1 september 2022 met 1,48% verhoogd.

Dat is natuurlijk goed nieuws. Wij kunnen ons voorstellen dat de verhoging van uw pensioen ook vragen oproept. Wij beantwoorden de meest gestelde vragen.

De 1,48% is vastgesteld op basis van de prijsinflatie in de periode van 1 september 2020 tot 1 september 2021. Dat is zo vastgelegd in het fondsbeleid voor verhogingen (toeslagbeleid). De prijsinflatie was in 2021 2,7%. 

Per 1 januari 2022 is uw pensioen al met 1,2% verhoogd. Met de extra verhoging van 1,48% is uw pensioen per 1 september 2022 volledig gecompenseerd met de prijsinflatie in 2021. De verhoging van 1,48% wordt ook gegeven over de verhoging van 1,2%. Daarom is de totale verhoging meer dan 2,68%. Afgerond is de verhoging 2,7%.

Rekenvoorbeeld 
Op 1 januari had u € 1.000 pensioen. Dat is in januari verhoogd met 1,2%. Uw pensioen is dus € 1.012 geworden. In september wordt uw pensioen van € 1.000 nogmaals verhoogd met 1,5%. De € 12 uit de eerdere verhoging wordt niet verhoogd. Het pensioen wordt dan € 1.027 (€ 1000 x (1,2% + 1,5%)). De stijging van € 1.012 naar € 1.027 is een percentage van 1,48%.

In 2020 en 2021 is het pensioen namelijk niet verhoogd. Dit jaar wordt er 2 keer verhoogd

De overheid heeft de regels voor het verhogen van het pensioen versoepeld per 1 juli 2022. Daarom kunnen we uw pensioen nu nogmaals verhogen. Dit was voor 1 juli 2022 niet mogelijk. Of er verhoging mogelijk is, hangt af van de (beleids)dekkingsgraad. Daarnaast is door de stijging van de rente begin dit jaar, onze dekkingsgraad hoger. Hierdoor kunnen wij uw pensioen verhogen.

Lees meer over de (beleids)dekkingsgraad

De wetgeving voor het versoepelen van de regels voor het verhogen van de pensioenen, is in mei definitief geworden. Er is tijd nodig voor zorgvuldige besluitvorming en om de verhoging door te voeren. 

Het pensioenreglement moet bijvoorbeeld aangepast worden, zodat we in plaats van 1 keer per jaar, vaker de pensioenen kunnen verhogen. September is het vroegst mogelijke moment waarop wij de verhoging kunnen doorvoeren, zodat het hele proces goed en nauwkeurig is doorlopen.

In het nieuwe pensioenstelsel gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. In economisch goede tijden kan het pensioen naar verwachting eerder worden verhoogd. In mindere tijden kan uw pensioen lager worden. Of uw pensioen wordt verhoogd, is dus afhankelijk van de economie.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel

De inflatie in 2022 is hoog. We weten nog niet of we de volledige prijsinflatie kunnen compenseren. Eind 2022 gaan we bekijken of we uw pensioen weer kunnen verhogen per 1 januari 2023. En of we (een deel van) de prijsinflatie daarmee kunnen compenseren. 

We weten nu nog niet met welk percentage. Dat hangt af van onze (beleids)dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

Bij de keuze voor het wel of niet verhogen van de pensioenen, proberen we eerst de pensioenen te verhogen op basis van de prijsinflatie in het afgelopen jaar. Daarna kijken we pas naar de gemiste verhoging in eerdere jaren. 

Aangezien de prijsinflatie in 2022 erg hoog is, verwachten we niet dat op korte termijn gemiste verhogingen kunnen worden ingehaald.

Nee, daarover is nog geen definitief besluit genomen. 

Met het bieden van een tussentijdse verhoging maakt de wetgever het mogelijk om de pensioenen vóór de ingang van het nieuwe pensioenstelsel al mee te laten bewegen met de economie. 

Deze tussentijdse verhoging is alleen mogelijk bij de intentie van sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om de pensioenen mee te verhuizen naar het nieuwe stelsel. Zij hebben deze intentie ook uitgesproken. Als hierover een besluit is genomen, informeren wij u hierover.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel

Nee. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt elk jaar standaard met 2% verhoogd. Er wordt naast de verhoging van 2% geen extra verhoging toegekend.

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen