Beleggen

Wij beleggen alle pensioenpremies, zodat een groot vermogen ontstaat waaruit we de pensioenen kunnen betalen.

Ons beleggingsbeleid
Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft een groot vermogen in beheer voor uw pensioen. Daarom beleggen we uitsluitend in producten die we zelf begrijpen en kunnen uitleggen. We zijn volstrekt helder over het beleggingsbeleid en de resultaten daarvan.

Roeland van Vledder, oud-voorzitter van de beleggingscommissie, licht ons beleggingsbeleid in een video-interview toe.

Wij hebben de beleggingsbeginselen van Pensioenfonds Architectenbureaus vastgelegd in zeven uitgangspunten. Door professionele partijen in te schakelen, brengen we deze beginselen optimaal in de praktijk. Een belangrijk uitgangspunt is verantwoord beleggen, waarmee we uitdrukking geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van het fonds. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid.

Dit zijn onze uitgangspunten:

 • Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wil op lange termijn een rendement realiseren, dat een waardevast pensioen optimaal mogelijk maakt.
 • De schommelingen van de waarde van het vermogen moeten binnen de gewenste mate van zekerheid blijven.
 • Risicoanalyse en risicobeheersing spelen een belangrijke rol bij de opstelling en uitvoering van het beleggingsbeleid.
 • Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt in producten die het zelf begrijpt en kan uitleggen.
 • Het pensioenfonds geeft door verantwoord te beleggen uitdrukking aan zijn maatschappelijke betrokkenheid. Het pensioenfonds kiest voor passief vermogensbeheer. De ontwikkelde financiële markten bieden namelijk geen ruimte om via actieve beleggingskeuzes extra rendement te behalen.
 • Als langetermijnbelegger kan het fonds een deel van het vermogen beleggen in producten die niet direct te verkopen zijn, maar wel extra rendement opleveren.

Lees meer over onze beleggingsbeginselen.

Het bestuur van het pensioenfonds laat zich voor het vermogensbeheer ondersteunen door een beleggingscommissie. Deze neemt onder meer het toezicht op de beleggingsportefeuille gedurende het jaar voor haar rekening. Ook onderhoudt de commissie de contacten met de verschillende partijen die bij het vermogensbeheer betrokken zijn.

Het pensioenfonds schakelt vier partijen in voor vermogensbeheer:

 • BMO levert het strategisch advies en de rapportages over het vermogens- en risicobeheer. Daarnaast beheert zij de portefeuille staatsobligaties en de afdekking van het renterisico.
 • PGGM Vermogensbeheer beheert circa 70% van het vermogen.
 • Syntrus Achmea Real Estate & Finance beheert de hypothekenportefeuille en een deel van de vastgoedportefeuille.
 • Bouwinvest beheert een deel van de vastgoedportefeuille.
 • Kasbank rapporteert over de ontwikkeling van het vermogen en controleert de door de vermogensbeheerders gerapporteerde rendementen.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus verrichtte in 2013 een grootschalig onderzoek naar de risicobereidheid van de deelnemers.

De uitkomsten dienden als richtlijn voor de vernieuwing van de pensioenregeling en het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Lees wat we er concreet mee hebben gedaan.