Verkiezingen 2021

In november 2021 zijn er 2 verkiezingen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. In ons verantwoordingsorgaan én in ons bestuur komt een zetel vrij. Als pensioengerechtigde kunt u zich nu kandidaat stellen!

Stel u uiterlijk 15 oktober 2021 verkiesbaar voor ons verantwoordingsorgaan óf het bestuur. Beide zetels zijn voor een vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden. Behartig de belangen van 50.000 mensen in het verantwoordingsorgaan. Of neem besluiten over beleid in het bestuur.

Ontdek welke zetel bij u past

De ene functie is de andere niet. Als bestuurslid heeft u er een deeltijdbaan bij. Het verantwoordingsorgaan kost beduidend minder tijd: u vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Ook verschillen de profielschetsen van elkaar. Aan een bestuurslid worden zwaardere eisen gesteld. En de verantwoordelijkheden zijn verschillend.