Kandidaat stellen bestuur

U wilt zich verkiesbaar stellen voor het bestuur. Of u bent een vereniging en wilt kandidaten aandragen. Lees u op deze pagina goed in.

Werknemersverenigingen en verenigingen voor gepensioneerden kunnen kandidaten aandragen. Let op! Bent u lid van zo'n vereniging? Dan moet uw vereniging u kandidaat stellen. Dit kunt u niet zelf doen. Geen lid? Stel dan uzelf kandidaat! 

Zo stelt u zichzelf kandidaat

U vult het digitale kandidaatstellingsformulier in. En u verzamelt de documenten waar we om vragen in het kandidaatstellingsformulier. Zoals (ten minste) 5 ondertekende steunbetuigingsformulieren. Mail alles naar verkiezingen@architectenpensioen.nl.
 
Zo draagt u kandidaten aan (voor verenigingen) 
U mailt ons uiterlijk 15 oktober de ingevulde kandidatenlijst.

Beoordeel eerst of u een geschikte kandidaat bent

Bent u pensioengerechtigde bij ons fonds, of heeft u affiniteit met de architectenbranche? Bezit u de benodigde competenties? En heeft u ten minste 5 steunbetuigingen van andere pensioengerechtigden bij ons fonds? Voorkom dat de verkiezingscommissie uw kandidaatstelling moet afwijzen. Alle informatie die u nodig heeft, delen wij hieronder met u. 

Heeft u toch nog een vraag? Kijk op onze pagina Vraag en antwoord of uw vraag ertussen staat.

Een bestuurslid heeft specifieke kwaliteiten. En voldoet aan bepaalde vereisten. Deze competenties en vereisten staan uitgebreid beschreven in de profielschets. Op basis daarvan beoordeelt de verkiezingscommissie of een kandidaat geschikt is. En dus of hij/zij op de definitieve kieslijst terechtkomt. In de profielschets komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Deskundigheid: U heeft een minimaal kennisniveau op diverse deskundigheidsgebieden
 • Competenties: Leden van het bestuur zijn onder andere analytisch, besluitvaardig en integer. Bekijk de complete lijst van competenties
 • Opleidingsniveau: U heeft een academisch niveau van denken en functioneren
 • Ervaring: Vanuit uw ervaring heeft u inzicht in bestuurlijke processen 
Lees de profielschets voor het bestuur (opent in nieuw tabblad).

U kunt digitaal (samen)werken 

De vergaderdossiers van het bestuur zijn digitaal. Ook kan er online overleg plaatsvinden. Daarom verwachten we dat u digitaal vaardig bent.

Ook dit vinden we belangrijk 

 • Het fonds heeft een diversiteitsbeleid opgesteld. Daarom roepen we met name jongeren en vrouwen op om te reageren
 • Als pensioenfonds hebben wij duurzaam beleggen hoog in het vaandel staan
 • Bij voorkeur zijn wij op zoek naar een kandidaat met een juridische achtergrond

U heeft 5 handtekeningen nodig van andere pensioengerechtigden binnen ons fonds als u zich kandidaat stelt voor het bestuur. Laat u zich kandidaat stellen door uw vereniging? Dan heeft u géén 5 steunbetuigingen nodig. Dit is bepaald in het verkiezingsreglement van het bestuur. Lees dit dus ook door. We zetten de belangrijkste onderdelen uit het reglement hier voor u op een rij: 

 • Artikel 3: Kiesrecht. Bent u verkiesbaar? Dit bent u wanneer u in november 2021 een ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons fonds ontvangt. Of als dit niet het geval is, maar u wel affiniteit heeft met de architectenbranche. De verkiezingscommissie beoordeelt of dit laatste het geval is. Tot slot dient u zich te herkennen in de opgestelde profielschets. 
 • Artikel 4: Kandidaatstelling. U heeft vastgesteld dat u zich verkiesbaar mag stellen. Controleer dan of u lid bent van een werknemersvereniging of vereniging voor gepensioneerden. Is dit het geval? Let dan op! Deze verenigingen dragen kandidaten voor. Zij kunnen u kandidaat stellen. U zelf niet. Neem contact op met uw vereniging. 
 • Artikel 8: Uitslag van de verkiezingen en benoeming. Als u de meeste stemmen heeft gekregen, bent u niet meteen benoemd. Het bestuur legt de benoeming voor aan de Raad van Toezicht. Die toetst vanuit de pensioenwet of u aan de profielschets voldoet. Ten slotte moet De Nederlandsche Bank instemmen met de voorgenomen benoeming. 

Bekijk nu het verkiezingsreglement van het bestuur (pdf opent op een nieuw tabblad)

Als bestuurslid werkt u 0,7 dagen per week. En kunt u rekenen op de volgende vergoedingen:

 • Jaarlijks: € 21.440 
 • Uurtarief voor projecturen*: € 80 
 • Reiskostenvergoeding per gereden kilometer: € 0,40 

Bekijk het beloningsbeleid (opent in nieuw tabblad) 

*Werkzaamheden die niet onder de reguliere taken van het bestuur vallen.