Kandidaat stellen verantwoordingsorgaan

U bent hier omdat u zich kandidaat wilt stellen voor het verantwoordingsorgaan. Of misschien bent u een vereniging en wilt u kandidaten aandragen. Lees deze pagina goed door.

Werknemersverenigingen en verenigingen voor gepensioneerden kunnen kandidaten aandragen. Let op! Bent u lid van zo'n vereniging? Dan kan uw vereniging u kandidaat stellen. U zelf niet. Geen lid? Stel dan uzelf kandidaat! 

Kandidaat stellen: zo werkt het

U vult het digitale formulier in dat voor u is bestemd. Daarnaast verzamelt u de documenten waar we in het formulier om vragen. Mail het ingevulde formulier en de documenten naar verkiezingen@architectenpensioen.nl.

Beoordeel eerst of u een geschikte kandidaat bent

De taken en activiteiten van ons verantwoordingsorgaan spreken u aan. Maar weet u zeker dat u aan de vereisten voldoet? En heeft u de juiste competenties? Lees u goed in voordat u een kandidaatstellingsformulier invult en inlevert. U vergroot hiermee de kans dat de verkiezingscommissie uw kandidaatschap accepteert. Alle belangrijke informatie hebben we hieronder op een rij gezet.

Heeft u toch een vraag? Kijk op onze pagina Vraag en antwoord of uw vraag ertussen staat.

Een lid van het verantwoordingsorgaan heeft specifieke kwaliteiten. Ook voldoet hij of zij aan bepaalde vereisten. De competenties en vereisten staan uitgebreid beschreven in de profielschets. Op basis daarvan beoordeelt de verkiezingscommissie of een kandidaat geschikt is. En dus of die op de definitieve kieslijst terechtkomt. In de profielschets komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Deskundigheid: U heeft een minimaal kennisniveau op diverse deskundigheidsgebieden
 • Competenties: Leden van het verantwoordingsorgaan zijn onder andere analytisch, loyaal en kritisch. Bekijk de complete lijst van competenties
 • Opleidingsniveau: U heeft ten minste een HBO-niveau van denken en functioneren
 • Ervaring: Aan maatschappelijke ervaring heeft u geen gebrek

Open de profielschets voor het verantwoordingsorgaan (pdf opent op een nieuw tabblad)

U kunt digitaal (samen)werken 

Let op: het volgende staat niet beschreven in de profielschets. De vergaderdossiers van het bestuur zijn digitaal. Ook kan er online overleg plaatsvinden. Daarom verwachten we dat u digitaal vaardig bent. U kunt van ons een iPad in bruikleen krijgen.

U wilt zich graag ontwikkelen

Het bestuur ziet het verantwoordingsorgaan als een uitdagende sparringpartner in de diverse pensioenvraagstukken. Om de kennis binnen het verantwoordingsorgaan op het gewenste niveau te houden, zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden. We verwachten dat u hier graag gebruik van maakt. De kosten zijn voor de rekening van het fonds. 

Het fonds biedt u een SPO-opleiding van een paar dagen aan om uw pensioenkennis op niveau te krijgen. U hoeft bij aanvang dus geen pensioenkennis te hebben.

De verkiezingen hebben een wettelijk karakter. Daarom is het goed dat u het reglement bekijkt. Voor u zijn met name de volgende onderdelen (uit hoofdstuk 3: ‘Verkiezing en kandidaatstelling’) van belang: 

 • Artikel 8.2: Kiesrecht. U gaat na of u verkiesbaar bent. Simpel gezegd bent u dit wanneer u in november 2021 een ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons fonds ontvangt. En u herkent zich in de profielschets. 
 • Artikel 9: Kandidaatstelling. U heeft vastgesteld dat u zich verkiesbaar mag stellen. Controleer dan of u lid bent van een werknemersvereniging of vereniging voor gepensioneerden. Is dit het geval? Let dan op! Deze verenigingen dragen kandidaten voor. Zij kunnen u kandidaat stellen. U zelf niet. Neem contact op met uw vereniging.
 • Artikel 4: Zittingsduur. Als u wordt verkozen als lid voor het verantwoordingsorgaan, vervult u deze functie voor minimaal 4 jaar. Tenzij de termijn vervroegd ten einde komt (zie reglement). U begint op 1 januari 2022.

Open nu het reglement van het verantwoordingsorgaan (pdf opent in een nieuw tabblad).

Als lid van het verantwoordingsorgaan heeft u jaarlijks 6 vergaderingen met het verantwoordingsorgaan. Daarnaast wat extra vergaderingen met bijvoorbeeld de Raad van Toezicht. Ook zult u opleidingsdagen volgen van SPO. En mag u rekenen op de volgende vergoedingen:

 • Jaarlijks: € 9.300
 • Per individuele opleidingsdag bij het opleidingsinstituut SPO: € 400 
 • Uurtarief voor extra projecturen*: € 50 
 • Reiskostenvergoeding per gereden kilometer: € 0,40

Bekijk het beloningsbeleid.

*Werkzaamheden die niet onder de reguliere taken van het verantwoordingsorgaan vallen. En die het bestuur als meerwerk aanmerkt.