Stemmen

Van 15 tot en met 26 november 2021 konden pensioengerechtigden stemmen op een kandidaat voor het bestuur.

Ivo Slikkerveer

'Mijn naam is Ivo Slikkerveer, 58 jaar, getrouwd en vader van 2 volwassen dochters. Inmiddels ben ik 30 jaar werkzaam in het pensioenvak, waarvan de laatste 15 jaar als pensioenspecialist bij De Unie. In 2014 ben ik voor de eerste keer gekozen door de gepensioneerden uit de architectenbranche om namens hen deel uit te maken van het bestuur van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Die rol vervul ik al 8 jaar lang met veel plezier. Het fonds staat voor grote uitdagingen. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de branche. Een andere grote uitdaging is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is hierbij belangrijk dat ook de belangen van de niet-actieven en de pensioengerechtigden goed worden behartigd. Ik zal me inzetten voor een goed en duurzaam pensioen voor u. Het gaat dus echt ergens over. Naar welke kandidaat uw voorkeur ook uitgaat, maak in elk geval gebruik van uw stemrecht!'

Willem Reijn 

'Ik wil vol enthousiasme aan de slag als bestuurslid van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Ik ben Willem Reijn, 65 jaar, beleidsadviseur bij ANBO en vanuit een positief-kritische houding in Den Haag betrokken bij de discussies over het nieuwe pensioenstelsel. De komende 4 jaar moeten veel belangrijke besluiten worden genomen over uw pensioen. Daarbij is goed contact met deelnemers essentieel. En zorgvuldigheid en evenwichtigheid. Het gaat immers over uw inkomen. Natuurlijk merken allereerst de gepensioneerden iets van het nieuwe stelsel, maar de visie van ANBO is breder dan alleen hun belang. Het gaat om een goed inkomen voor de huidige gepensioneerden en voor de toekomstige generaties. Ik sta voor evenwicht tussen generaties. Ik hoop dat u mij het vertrouwen wilt geven om me in te zetten voor uw pensioen!'