Verkiezingen bestuur

In ons bestuur komt per 1 juli 2022 een zetel vrij voor een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. Als u pensioengerechtigde bent, kunt u stemmen op een kandidaat. Ook kunt u zich verkiesbaar stellen.

Op 30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van 1 lid namens pensioengerechtigden in het bestuur. Daarom organiseren we verkiezingen. Op deze pagina vertellen we wat er de komende maanden gaat gebeuren. Al deze informatie is gebaseerd op het verkiezingsreglement van het bestuur.

Tijdlijn verkiezingen bestuur

Tijdlijn verkiezingen bestuur

De informatie in deze tijdlijn is gebaseerd op het verkiezingsreglement van het bestuur.

U kunt zich tot uiterlijk 15 oktober verkiesbaar stellen voor het bestuur. Maar alleen als u pensioengerechtigd bent, óf als u voldoende affiniteit heeft met de architectenbranche. Daarbij voldoet u aan de profielschets voor het bestuur. 

Wanneer bent u pensioengerechtigd? 

U bent pensioengerechtigd als u in november 2021 een van de volgende uitkeringen van ons ontvangt: 

  • Ouderdomspensioen 
  • Partnerpensioen 
Om u kandidaat te kunnen stellen, heeft u ten minste 5 steunbetuigingen nodig van andere pensioengerechtigden bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Er zijn nog meer dingen die u moet weten. Zo is het bijvoorbeeld gewenst dat u al over enige pensioenkennis beschikt. En digitale vaardigheden heeft.  
 
Overweegt u zich kandidaat te stellen voor het bestuur? Bezoek deze pagina voor meer informatie.

Na 15 oktober 2021 hebben individuele kiesgerechtigden de kans gehad zich kandidaat te stellen. Ook hebben verenigingen voor gepensioneerden en werknemersverenigingen hun kieslijsten kunnen indienen. De verkiezingscommissie buigt zich nu over de kandidaten: voldoen zij aan de vereisten? En aan de profielschets voor het bestuur? Bekijk alvast zelf de vereisten en de profielschets.

Uiterlijk 5 november 2021 maken we de definitieve kieslijsten bekend op deze website. De kandidaten stellen zich daar aan u voor. 

Is er voor de vacature maar 1 geschikte kandidaat? Dan zijn verkiezingen voor het bestuur niet nodig en gaan we met hem of haar verder.

Van 15 tot en met 26 november 2021 kunt u online stemmen op 1 kandidaat voor het bestuur. Wie mag vanaf 1 juli 2022 gedurende 4 jaar meebeslissen over het beleid van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? U mag stemmen als u in november 2021 een van de volgende uitkeringen van ons ontvangt: 

  • Ouderdomspensioen
  • Partnerpensioen

Omdat er 2 verkiezingen zijn, stemt u op hetzelfde moment ook op een lid voor het verantwoordingsorgaan.

Online stemmen

Stemmen gebeurt gemakkelijk online, op een beveiligde website. U hoort tegen die tijd van ons hoe dit moet. 

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief van ons fonds al? Daarin houden we u op de hoogte van de verkiezingen. U hoort dan ook vanzelf van ons wanneer u mag stemmen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nadat er een stemronde is geweest, maken we 1 december 2021 de uitslag van de verkiezingen bekend. Wie heeft de meeste geldige stemmen behaald? Zijn of haar benoeming is definitief nadat de Raad van Toezicht en De Nederlandsche Bank hebben ingestemd. Meer weten? Ga op deze pagina naar het kopje 'Bekijk het verkiezingsreglement'.

Na de uitslag toetst De Nederlandsche Bank de verkozen kandidaat op geschiktheid. Verder moet de Raad van Toezicht het besluit tot benoeming goedkeuren. Het nieuwe bestuurslid begint aan zijn of haar functie per 1 juli 2022. De zittingstermijn is 4 jaar.
Bent u benieuwd geworden naar de taken en activiteiten van de leden van het bestuur? Bezoek dan deze speciale pagina over het bestuur.