Vraag en antwoord: de verkiezingen van 2021

Hier beantwoorden we vragen die u kunt hebben over de 2 verkiezingen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

U bent op deze pagina terecht gekomen omdat u een onbeantwoorde vraag heeft. Gaat uw vraag over de verkiezingen in het algemeen? Klap dan het eerste menu vragen hieronder open. Wilt u meer weten over 1 specifieke verkiezing, voor het verantwoordingsorgaan óf het bestuur? Open dan het menu dat daarbij hoort. Ook behandelen we overige vragen.

Hoe zit het met gecombineerde verkiezingen en 2 keer stemmen? 

Het gaat om 2 verkiezingen. Een verkiezing voor 1 zetel in het verantwoordingsorgaan. En een verkiezingen voor 1 zetel in het bestuur. Voor beide verkiezingen gaat het om een zetel namens de pensioengerechtigden. Er is voor gekozen deze verkiezingen gelijktijdig uit te voeren. En om de kiesgerechtigden in 1 procedure te laten stemmen. Stemgerechtigden mogen dus 2 keer hun stem uitbrengen. Dat gebeurt in 1 keer.

Hoe weet ik welke zetel het beste bij me past?

We hebben op de pagina Kandidaat stellen op een rij gezet wat een bestuurslid doet, en wat een lid van het verantwoordingsorgaan doet. Ook leest u over de tijdsinvestering en het beloningsbeleid.

Ik wil een beter beeld krijgen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Wanneer en hoe kan ik stemmen? 

In november 2021 stemt u online. Hoe dat werkt, leggen wij u binnenkort uit. Houd uw (digitale) post in de gaten. Ontvangt u nog geen digitale post? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Dan attenderen wij u er extra op wanneer de stemperiode plaatsvindt.

Wie bepaalt of ik een geschikte kandidaat ben? 

De verkiezingscommissie (van het bestuur of het verantwoordingsorgaan) toetst of een kandidaat alle documenten heeft ingediend. En of hij/zij voldoet aan de vereisten. Daarna maakt de verkiezingscommissie de definitieve kandidaten bekend. U schat natuurlijk eerst zelf in of u een geschikte kandidaat bent. Op onderstaande pagina’s vindt u alle informatie die u nodig heeft:

Ik ben lid van een vereniging van gepensioneerden of werknemersvereniging. Ik wil mij graag zelf kandidaat stellen. Kan dit? 

Nee, wanneer u lid bent van een vereniging van gepensioneerden of werknemersvereniging moet die organisatie u kandidaat stellen. Neem contact op met uw vereniging.

Mijn vereniging stelt mij kandidaat. Heb ik dan 5 steunbetuigingen nodig? 

Nee. Wanneer een vereniging van gepensioneerden of werknemersvereniging u op haar kandidatenlijst zet, hoeft u niet te zorgen voor 5 handtekeningen van andere pensioengerechtigden bij ons fonds. 

Ik wil eerst graag meer weten over het verantwoordingsorgaan.

Bezoek de algemene pagina over het verantwoordingsorgaan. Bekijk daar eerst onze animatiefilm: wat doet het verantwoordingsorgaan? Ontdek ook wie de huidige leden zijn.

Hoeveel tijd kost het om lid van het verantwoordingsorgaan te zijn?

U komt zo’n 6 keer per jaar samen met de andere leden. Dan zijn er nog extra vergaderingen, bijvoorbeeld met de Raad van Toezicht. Ook kunt u opleidingsdagen volgen. Lees meer over de tijdsinvestering van een lid van het verantwoordingsorgaan.

Krijgt een lid van het verantwoordingsorgaan betaald? 

U krijgt van ons een vaste jaarlijkse vergoeding en reiskostenvergoeding. Meer weten? Ga naar de pagina over kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan.

Ik ben nog niet met pensioen. Maar binnenkort wel. Kan ik dan ook meedoen met de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan? 

U mag stemmen en zich kandidaat stellen als u in november 2021 (wanneer wij u oproepen te stemmen) 1 van de onderstaande uitkeringen van ons fonds ontvangt.

  • Ouderdomspensioen
  • Partnerpensioen 

Kandidaat stellen doet u wel alleen als u aan de profielschets voldoet. Meer weten? Ga naar de pagina over kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan.

Mag ik mij kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan?

Dat ligt eraan. Ontvangt u in november 2021 een ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons? En voldoet u aan de opgestelde profielschets? Meer informatie over kandidaat stellen en de profielschets vindt u op de pagina over kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan.

Hoe stel ik mij kandidaat?

U gaat naar de pagina over kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan. Hier vindt u het kandidaatstellingsformulier en alle informatie die u nodig heeft om te bepalen of u een geschikte kandidaat bent.

Ik wil eerst graag meer weten over het bestuur.

Bezoek de algemene pagina over het bestuur. Hier kunt ook zien wie de huidige bestuursleden zijn.

Aan welke eisen moet ik voldoen om mij kandidaat te stellen? 

U voldoet aan de profielschets voor het bestuur. Verder geldt voor het bestuur dat u ofwel een ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons ontvangt in november 2021. Ontvangt u geen pensioen? Dan kunt u zich ook kandidaat stellen als u affiniteit heeft met de architectenbranche. Dit toont u aan in uw motivatie in het kandidaatstellingsformulier. Voor de profielschets en alle informatie over kandidaat stellen, gaat u naar de pagina Kandidaat stellen.

Heb ik specifieke ervaring nodig om bestuurslid te kunnen worden? 

Iedere kandidaat dient te voldoen aan de vereisten die in de profielschets staan. Verder zijn wij bij voorkeur op zoek naar een kandidaat met een juridische achtergrond. Als pensioenfonds hebben wij duurzaam beleggen hoog in het vaandel staan. Daarom is het ook wenselijk als u ervaring heeft met maatschappelijk verantwoord beleggen. Verder verwachten we dat een kandidaat digitaal vaardig is. Voor de profielschets en alle informatie over kandidaat stellen, gaat u naar de pagina over kandidaat stellen voor het bestuur.

Ik ben nu nog niet met pensioen. Maar binnenkort wel! Kan ik dan ook meedoen met de verkiezingen voor het bestuur? 

U mag stemmen en zich kandidaat stellen als u in november 2021 een van de volgende pensioenen van ons ontvangt: 

  • Ouderdomspensioen 
  • Partnerpensioen 

U mag zich echter óók kandidaat stellen als u affiniteit heeft met de architectenbranche. En dus geen pensioen van ons ontvangt. Dit motiveert u dan wel bij uw kandidaatstelling. Verder is het van belang dat u voldoet aan de profielschets voor het bestuur.

Voor de profielschets en meer informatie, gaat u naar de pagina over kandidaat stellen voor het bestuur.

Hoeveel tijd kost het om bestuurslid te zijn?

Het is een baan van 0,7 dagen in de week (nog geen dag). Dit kan iets meer zijn als u extra werkzaamheden verricht. Meer weten over de tijdsinvestering? Ga naar kandidaat stellen voor het bestuur

Krijgt een bestuurslid betaald?

U ontvangt een vaste jaarlijkse vergoeding en reiskostenvergoeding. Meer weten over het beloningsbeleid? Bezoek de pagina over kandidaat stellen voor het bestuur.

Hoe stel ik mij kandidaat?

U gaat naar de pagina over kandidaat stellen voor het bestuur. Hier vindt u het kandidaatstellingsformulier en alle informatie die u nodig heeft om te bepalen of u een geschikte kandidaat bent.

Wat gebeurt er als ik in de verkiezingen word verkozen tot bestuurslid?

Als u de meeste stemmen heeft gekregen, bent u nog niet meteen benoemd. Het bestuur legt de benoeming voor aan de Raad van Toezicht. Die toetst vanuit de pensioenwet of u aan de profielschets voldoet. Ten slotte moet De Nederlandsche Bank instemmen met de voorgenomen benoeming. Meer informatie daarover vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Wat is een registratienummer en waar vind ik dat? 

Het registratienummer is uw unieke klantnummer van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Heeft u een e-mail van ons ontvangen over de verkiezingen? Dan vindt u het registratienummer rechts onder in de e-mail. Anders vindt u het in de mijn-omgeving MijnArchitectenpensioen bij persoonlijke gegevens. Kunt u het niet vinden? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk (020 583 59 30, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur).

Mijn vraag is niet beantwoord!

Stond uw vraag hier niet tussen? Mail ons dan: verkiezingen@architectenpensioen.nl