Met pensioen gaan

Gaat uw werknemer met pensioen?

Het moment van pensionering bepaalt wat uw werknemer moet doen om zijn of haar pensioen aan te vragen.

Gaat uw werknemer met pensioen op het moment dat hij of zij 67 jaar wordt? Dan sturen wij uw werknemer een aanvraagformulier. U vult de werkgeversverklaring op dit formulier in. Met de ondertekende verklaring geeft u aan dat uw werknemer daadwerkelijk stopt met werken voor het percentage dat in de aanvraag staat.

Stopt uw werknemer met werken voordat hij of zij 67 jaar wordt? Dan moet u uw werknemer een persoonlijke berekening laten maken om te zien welke mogelijkheden hij of zij heeft. Dit kan, eventueel met hulp van de werkgever, via de pensioenplanner op MijnArchitectenpensioen. Uw werknemer geeft vervolgens een akkoord via de pensioenplanner. Dit akkoord moet uiterlijk twee maanden voor de gewenste pensioendatum in ons bezit zijn.

Heeft uw werknemer hulp nodig bij het maken van de berekening? Dan kan uw werknemer contact opnemen met Pensioenfonds Architectenbureaus.