Tijdig gegevens aanleveren en premie betalen 2018

December met al zijn feestdagen komt er weer aan. Zorgt u ervoor dat u uw loon- en premiegegevens tijdig aanlevert of laat aanleveren? Het is belangrijk dat wij uw premies op tijd ontvangen. Zorg dat u uw factuur binnen 14 dagen betaalt.

Loontijdvakken en aanleverdata

Maandelijks loontijdvak Periode Uiterste aanleverdatum
11 01-11-2018 t/m 30-11-2018 14-12-2018
12 01-12-2018 t/m 30-12-2018 14-01-2019

26-11-2018