Overlijden

Overlijdt een van uw werknemers?

Zorg er dan voor dat u pensioenaangifte doet tot en met de dag van het overlijden van uw werknemer. Dit is nodig voor het vaststellen van het partnerpensioen. Als uw werknemer overlijdt, krijgen wij dit via de Basisregistratie Personen (BRP) door. U kunt het overlijden van uw werknemer wel alvast telefonisch aan ons melden.

Zodra wij op de hoogte zijn van het overlijden van uw werknemer, zoeken wij uit wie de nabestaanden zijn. Als er een partner bij ons bekend is, nemen wij daar contact mee op.
Wij zoeken uit of er minderjarige en/of studerende kinderen zijn die recht hebben op wezenpensioen. Als dat het geval is, sturen we ook een Aanvraagformulier Wezenpensioen naar de partner of de verzorger van de kinderen.