Aanleveren gegevens 2017 en eerder

Het aanleveren van uw gegevens over 2017 en eerder met terugwerkende kracht (TWK) doet u via de Selfservice Werkgevers Portal (SWP).

Log in op SWP en klik op de tegel van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. U komt dan op een pagina met een Excel-template voor het invullen van uw TWK-correcties en de bijbehorende invulinstructie.