Pensioenaangifte voor DGA, bestuurder of stagiair

Een stagiair, een bestuurder of een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in beginsel uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling.

Een werknemer is DGA in deze gevallen:

DGA

  • De werknemer is (indirect) de persoonlijk houder van de aandelen, die ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
  • De werknemer is houder van certificaten van aandelen, die ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Deze certificaten zijn uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor, waarvan de DGA voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is.

Bestuurder
De bestuurder is degene die volgens de statuten van uw vennootschap in de functie van bestuurder is benoemd.

Stagiair
Een stagiair is een leerling of student van een school of onderwijsinstelling. Hij of zij werkt bij u tijdens de stageperiode. Of de stagiair werkt bij u tijdens zijn of haar studie voor het opdoen van praktische ervaring.

Voor een DGA die voor 1 januari 2018 al deelnam aan de regeling, dient wel aangeleverd te worden. Dit beschrijven we hieronder.

Wanneer een DGA vrijwillig deelneemt, is dit al vastgelegd in onze administratie. U levert dan elke maand zijn/haar gegevens aan en voegt hier de verbijzondering DGA aan toe.