Premiebetaling

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds.

De contactpersoon voor de premiebetaling is degene die in de Selfservice Werkgevers Portal staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. Deze persoon ontvangt de factuur en meldingen en informatie over de factuur. Wilt u deze contactpersoon wijzigen? Hier vindt u de handleiding voor het controleren en wijzigen van uw gegevens in de portal.

Bekijk de handleiding met informatie over het financieel overzicht en het beheren van uw rekeningnummers. Een gedetailleerde beschrijving van ons beleid Premiebetaling is terug te vinden in de Toelichting levering premie en gegevens.

Na acceptatie en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) ontvangt u per e-mail de premiefactuur.
De premiefactuur wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons staat geregistreerd bij de financiële administratie in de Selfservice Werkgevers Portal. Controleer dus wie u heeft geregistreerd als de contactpersoon voor de financiële administratie in de portal. Hier vindt u de handleiding voor het controleren van uw gegevens. U kunt de premiefacturen via automatische incasso of via overschrijving betalen.

  1. Betalen via automatische incasso
    U betaalt de premiefactuur het eenvoudigst via automatische incasso. Met automatische incasso betaalt u tijdig en voorkomt u aanmaningskosten, wettelijke rente en incassokosten. De premies worden dan van uw rekening afgeschreven. Bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Hiermee zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Als u niet akkoord bent met de afschrijving neemt u contact op met uw bank en vermeldt u dit ID.
    Let op! De premiefactuur wordt alleen geïncasseerd als deze voortkomt uit uw levering van premie en gegevens (LPG). Als er sprake is van een opgelegde factuur of rentefactuur, dan dient u deze bedragen zelf handmatig over te maken. Op de factuur vindt u het betaalkenmerk dat u bij uw betaling moet vermelden.
  2. Betalen via overschrijving
    Betaalt u niet via automatische incasso, dan ontvangt u standaard van ons een factuur met daarop het verschuldigde premiebedrag en het betalingskenmerk dat u bij overboeking moet vermelden. Zorg ervoor dat u het betalingskenmerk correct overneemt, anders kan uw premiebetaling niet automatisch verwerkt worden.

Rekeningnummer

Rekeningnummer: NL94 ABNA 0249 2250 42
T.n.v.: Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus
Let op: voor premiebetalingen die betrekking hebben op periodes van 2017 en eerder gebruikt u het oude rekeningnummer NL27 ABNA 0601 1875 47.

Creditfacturen brengen wij in volgorde van ouderdom in mindering op de openstaande facturen. Wanneer u geen openstaande facturen heeft, zullen wij overgaan tot het uitbetalen van de creditfactuur, mits uw rekeningnummer is ingevuld in de Selfservice Werkgevers Portal.

Via de Selfservice Werkgevers Portal kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad Dossier.

De betaaltermijn is 14 dagen. Het incassotraject is als volgt en communicatie geschiedt enkel per e-mail: 

- 1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum (dat is dus 28 dagen na factuurdatum);
- 2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum;
- Automatische overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum (u wordt van te voren niet door ons gebeld).

Let op: er zijn hoge kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening.

In de Selfservice Werkgevers Portal kunt u ons machtigen voor een automatische incasso. U kiest daarvoor op de pagina ‘Beheren Organisatiegegevens’ voor ‘rekeningen’. Er verschijnt dan een uitklapvenster met daarop een overzicht van de bankrekeningen die u heeft gekoppeld aan uw regelingen. Voor elke rekening kunt u vervolgens klikken op 'automatische incasso'.