Premiebetaling

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds.

De contactpersoon voor de premiebetaling is degene die in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP) staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. Deze persoon ontvangt de factuur en meldingen en informatie over de factuur. Wilt u deze contactpersoon wijzigen? Doe dit als volgt:

 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP' in de balk bovenaan
 • Ga naar het tabblad 'Klantbeeld'
 • Kies 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Klik op ‘Dienstverleners’; 
 • Klik op ‘Financiële administratie’
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'

Let op! Staat de status in ‘overzicht wijzigingsverzoeken’ op verwerkt? Dan is uw wijziging binnen tien werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP. 

Een gedetailleerde beschrijving van ons beleid Premiebetaling is terug te vinden in de Toelichting levering premie en gegevens.

Na acceptatie en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) ontvangt u per e-mail de premiefactuur.
De premiefactuur wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons staat geregistreerd bij de financiële administratie in de Selfservice Werkgevers Portal. Controleer dus wie u heeft geregistreerd als de contactpersoon voor de financiële administratie in de portal. Hier vindt u de handleiding voor het controleren van uw gegevens. U kunt de premiefacturen via automatische incasso of via overschrijving betalen.

 1. Betalen via automatische incasso
  U betaalt de premiefactuur het eenvoudigst via automatische incasso. Met automatische incasso betaalt u tijdig en voorkomt u aanmaningskosten, wettelijke rente en incassokosten. De premies worden dan van uw rekening afgeschreven. Bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Hiermee zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Als u niet akkoord bent met de afschrijving neemt u contact op met uw bank en vermeldt u dit ID.
  Let op! De premiefactuur wordt alleen geïncasseerd als deze voortkomt uit uw levering van premie en gegevens (LPG). Als er sprake is van een opgelegde factuur of rentefactuur, dan dient u deze bedragen zelf handmatig over te maken. Op de factuur vindt u het betaalkenmerk dat u bij uw betaling moet vermelden.
 2. Betalen via overschrijving
  Betaalt u niet via automatische incasso, dan ontvangt u standaard van ons een factuur met daarop het verschuldigde premiebedrag en het betalingskenmerk dat u bij overboeking moet vermelden. Zorg ervoor dat u het betalingskenmerk correct overneemt, anders kan uw premiebetaling niet automatisch verwerkt worden.

Rekeningnummer

Rekeningnummer: NL94 ABNA 0249 2250 42
T.n.v.: Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Daarom vragen wij u ook zelf allereerst de oudste openstaande factuur te betalen. In het tabblad 'Financieel' kunt u controleren welke de oudste openstaande factuur is. Heeft u geen openstaande facturen meer? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag alleen op het rekeningnummer dat in onze administratie op 'geverifieerd' staat. Zo weten wij zeker dat wij uitbetalen op het juiste rekeningnummer.  

Heeft u uw rekeningnummer nog niet aan ons doorgegeven? Doe dit dan snel en eenvoudig via de portal: 
 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Klantbeeld' op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Klik op de knop 'Toevoegen'als u een of meerdere rekeningen wilt toevoegen 
 • Vul de gevraagde gegevens in en klik op 'Voeg toe'
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'
Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een rekeningnummer wijzigen of toevoegen. 

Via de Selfservice Werkgevers Portal kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad 'Dossier'.
Log in via pensioenaangifte.apg.nl

De betaaltermijn is 14 dagen.
Bij tijdige betaling van premies gaat er geen toekomstig rendement verloren.
Zorg daarom dat u facturen binnen de gestelde betaaltermijn betaald.
Dan brengen wij geen rente in rekening.

Wanneer brengt PFAB rente in rekening?
Wij brengen rente in rekening als u premies/facturen niet op tijd betaald. Dit heeft het bestuur van PFAB besloten.
Deze maatregel is doorgevoerd om werkgevers te stimuleren facturen op tijd te betalen.

Incassotraject
Het incassotraject bestaat uit drie stappen. Communicatie gebeurt alleen per e-mail:

 • 1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum; dat is 28 dagen na factuurdatum
 • 2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum
 • Automatische overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum; daarover wordt u van te voren niet door ons gebeld

Let op: er zijn hoge kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening.

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Of een rekeningnummer toevoegen? Dit doet u zo in de portal: 

 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Klantbeeld' op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Klik op de knop 'Toevoegen'als u een of meerdere rekeningen wilt toevoegen 
 • Vul de gevraagde gegevens in en klik op 'Voeg toe'
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'
Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een rekeningnummer wijzigen of toevoegen. 
In SWP kunt u per rekeningnummer aangeven of u kiest voor automatische incasso. Automatische incasso is alleen van kracht als u een machtigingsformulier heeft ingevuld. Kiest u voor betalen via automatische incasso? Zo regelt u het:
 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Klantbeeld' op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Stuur een ondertekend formulier ‘SEPA incasso machtiging’ mee met het wijzigingsverzoek
 • Download het formulier via de link
U kunt dit formulier printen, invullen, ondertekenen, digitaliseren, uploaden en vervolgens inzenden. 
 
Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een  machtiging tot automatische incasso regelen.