Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Dit heeft geen invloed op uw pensioen.

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.
  • U woont in Nederland
    U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont.
  • U woont u in het buitenland
    Meld de geboorte van uw kind bij het pensioenfonds.
  • U heeft stief- of pleegkinderen
    Als u wilt dat zij in aanmerking komen voor het wezenpensioen, meld hen dan aan bij het pensioenfonds.
  • Uw kind is nog geen 18 jaar of uw kind is nog geen 27 jaar en studeert wekelijks meer dan twintig uur aan het dagonderwijs
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Uw pensioenoverzicht bekijkt u in MijnArchitectenpensioen.