Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Dit heeft geen invloed op uw pensioen.

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.
  • U woont in Nederland
    U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont.
  • U woont u in het buitenland
    Meld de geboorte van uw kind bij het pensioenfonds.
  • U heeft stief- of pleegkinderen
    Als u wilt dat zij in aanmerking komen voor het wezenpensioen, meld hen dan aan bij het pensioenfonds.
Uw kind is nog geen 18 jaar of uw kind is nog geen 27 jaar en studeert wekelijks meer dan twintig uur aan het dagonderwijs

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van uw persoonlijke situatie wat betreft wel of geen dienstverband. De bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Uw pensioenoverzicht bekijkt u in MijnArchitectenpensioen

Voor meer informatie over het wezenpensioen kunt u het pensioenreglement raadplegen. 

Wij weten niet of u minderjarige of studerende kinderen heeft. Zij krijgen daarom niet automatisch bericht van ons als u overlijdt. Uw kinderen moeten zelf wezenpensioen aanvragen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier voor wezenpensioen.