Nieuwe baan

Gefeliciteerd met uw nieuwe baan!

Als uw oude en nieuwe werkgever bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zijn aangesloten, verandert er niets voor u. Als u naar een ander pensioenfonds gaat, kunt u uw pensioen meenemen.

Vanaf nu regelen wij uw pensioen voor u. U bouwt pensioen op vanaf de eerste dag dat u in dienst bent. Tenminste, als u 21 jaar of ouder bent.

Aanmelden
Uw werkgever meldt u aan bij ons pensioenfonds. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. U krijgt daarna van ons een brief. Daarin leggen we uit hoe uw pensioen geregeld is.

Heeft u een partner?
Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. Dat regelt u snel en makkelijk in MijnArchitectenpensioen.

Had u bij uw vorige werkgever ook een pensioenregeling?
Dan kunt u dat pensioen meenemen naar onze pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen op 2 manieren: via Mijnwaardeoverdracht.nl of via U vraagt MijnArchitectenpensioen.

Mijnoverdracht.nl is een gezamenlijk initiatief vanuit de pensioensector. Hier kunt u direct een offerte laten maken en vergelijken. Zo regelt u de waardeoverdracht al binnen een paar minuten. Snel, makkelijk en veilig. 
 
Welke pensioenuitvoerders zijn aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl?
U kunt waardeoverdracht regelen op Mijnwaardeoverdracht.nl als u een pensioen wilt overdragen van de volgende pensioenuitvoerders:
 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel
 • IFF Pensioenfonds
 • Stichting Pensioenfonds Staples
 • Nationale Nederlanden
 • Personeelspensioenfonds APG
 • Stichting Algemeen pensioenfonds KLM
 • Pensioenfonds voor de woningcorporaties
 • Philips Pensioenfonds
 • bpfBOUW
 • BPF Schilders
 • ABP
Kijk voor de meest actuele lijst op Mijnwaardeoverdracht.nl

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt van ons een brief waarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Wilt u uw pensioenregeling tijdelijk voortzetten?
Als u nog geen nieuwe pensioenregeling heeft, kunt u uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus tijdelijk vrijwillig voortzetten.

Gaat u buiten de architectenbranche werken?
Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.

Heeft u een klein pensioen?
Een klein pensioen is een opgebouwde pensioenaanspraak tussen € 2,- bruto per jaar en de wettelijke afkoopgrens. In 2023 is deze afkoopgrens € 594,89 bruto per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. In plaats daarvan draagt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw kleine pensioen automatisch over aan een eventueel nieuw pensioenfonds. Daarvoor is uw toestemming niet nodig. Zo blijven kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming houden en worden ze gebundeld tot een groter pensioen. Een pensioen kleiner dan € 2,- bruto per jaar vervalt. 

In sommige gevallen is afkoop nog mogelijk:

 • Als uw pensioenaanspraken voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd. Dit is een bestaand klein pensioen en hiervoor gelden nog de oude wettelijke afkoopregels.
 • Als u 67 jaar bent (pensioenrichtleeftijd in 2018), mag Pensioenfonds voor de Architectenbureaus het pensioen afkopen. U moet hiermee in te stemmen.
 • Als automatische waardeoverdracht na 5 pogingen in 5 jaar niet gelukt is. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus mag het kleine pensioen dan, met uw instemming, afkopen.
Heeft u bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Kijk dan eens op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u al uw AOW-en pensioengegevens overzichtelijk bij elkaar.