Waardeoverdracht

Verandert u van werkgever en gaat u naar een ander pensioenfonds of -verzekeraar?

Dan mag u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht is niet verplicht. U kunt uw opgebouwde pensioen ook bij uw oude pensioenfonds laten staan.
 • U bent nieuw in de architectenbranche
  Gaat u voor het eerst bij een werkgever in de architectenbranche werken? Dan kunt u bij ons waardeoverdracht aanvragen van uw eerder opgebouwde pensioen.
 • U verlaat de architectenbranche
  Gaat u buiten de architectenbranche werken? Dan kunt u waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
 • U krijgt een andere werkgever in de architectenbranche
  U kunt bij ons pensioenfonds blijven. Waardeoverdracht is niet nodig.
Of het gunstig voor u is om uw pensioen mee te nemen, hangt af van verschillende factoren, zoals:
 • hoeveel ouderdomspensioen u opbouwt.
 • de leeftijd waarop u kunt stoppen met werken.
 • hoe het nabestaandenpensioen is geregeld.
 • of uw pensioen waardevast wordt gehouden.
 • de keuzemogelijkheden die u heeft.
U kunt een berekening aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Uiteindelijk beslist u zelf of u uw pensioen overdraagt of niet.
Waardeoverdracht kan alleen als beide pensioenfondsen een dekkingsgraad boven de 100% hebben.

U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Is Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw nieuwe pensioenfonds? Ga dan naar MijnArchitectenpensioen.

Bent u voor 1 januari 2015 in dienst getreden?
Dan kunt u een waardeoverdracht aanvragen. Voor 1 januari 2015 gold er wel een aanvraagtermijn van zes maanden na uw eerste werkdag. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus kijkt samen met uw vorige pensioenfonds of we de waardeoverdracht toch kunnen uitvoeren.

Bent u na 1 januari 2015 in dienst getreden?
Dan bepaalt u zelf wanneer u waardeoverdracht aanvraagt. Er geldt geen aanvraagtermijn meer.

 • Vraag waardeoverdracht aan in MijnArchitectenpensioen.
 • Wij vragen de waarde van uw pensioen op bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar.
 • U krijgt van ons een opgave. Daarin staat hoeveel uw 'oude' pensioen waard is in onze pensioenregeling.
 • Gaat u akkoord met de opgave? Dan regelen we de waardeoverdracht voor u.
 • We berekenen de waarde op de datum van uw aanvraag.

Ook pensioenen uit het verleden kunt u overdragen aan Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Voorwaarde is wel dat uw oude pensioenfonds hieraan meewerkt.

Weet u niet meer bij welke pensioenfondsen u pensioen heeft opgebouwd? U kunt dit zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Of neem contact op met het Nationaal Pensioenregister. Mail dan naar info@stichtingpensioenregister.nl of bel naar 020 751 28 70. Deze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

 • Heeft een van de pensioenfondsen een dekkingsgraad van onder de 100%?
  Vraag dan toch alvast de waardeoverdracht aan. Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra beide pensioenfondsen weer een dekkingsgraad hebben van boven de 100%.
 • Heeft u een ex-partner?
  En hebben u en uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dit deel van uw ouderdomspensioen wordt ook meegenomen naar het andere pensioenfonds. Uw ex-partner hoeft hiervoor geen akkoord te geven. Mocht u overlijden, dan heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen kunt u niet meenemen naar een ander pensioenfonds.