Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof blijft u in dienst bij uw werkgever. Bij bepaalde soorten van onbetaald verlof blijft u deelnemer aan het pensioenfonds en gaat uw pensioenopbouw gewoon door.

Tijdens deze verlofperiode blijven u en uw werkgever de premie betalen.

Onder onbetaald verlof vallen onder andere:

  • ouderschapsverlof.
  • betaald studieverlof.
  • levensloopverlof.
  • overige in de Wet arbeid en zorg genoemde soorten van verlof.
  • Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is.
  • Uw werkgever informeert ons. U hoeft zelf geen contact op te nemen.
Tijdens onbetaald verlof, zoals studie- en sabbatsverlof, blijft u maximaal 18 maanden (op risicobasis) verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen. De premie voor het extra partner- en wezenpensioen betaalt het pensioenfonds.