Verlof

Bij (onbetaald) verlof blijft u in dienst bij uw werkgever. Bij de meeste soorten verlof blijft u deelnemer aan het pensioenfonds en gaat uw pensioenopbouw gewoon door.

Bij (onbetaald) verlof kunt u denken aan aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof en levensloopverlof. De opbouw van uw pensioen is afhankelijk van het verlof dat u opneemt.
 • Aanvullend geboorteverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Ouderschapsverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Betaald ouderschapsverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Betaald studieverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Levensloopverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Overige in de Wet arbeid en zorg genoemde soorten van verlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Overige situaties voor onbetaald verlof
  Gedurende uw onbetaalde verlof stopt uw pensioenopbouw, tenzij u en uw werkgever hier andere afspraken over maken.
 • Vraag aan uw werkgever wat er bij uw verlof geregeld is.
 • Uw werkgever informeert ons. U hoeft zelf geen contact met ons op te nemen.
Tijdens alle vormen van verlof blijft u maximaal 18 maanden (op risicobasis) verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen. De premie hiervoor betaalt het pensioenfonds.