Werkloos

Wordt u werkloos en bouwde u pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Dan bent u ex-deelnemer aan ons pensioenfonds. U bouwt géén pensioen meer op bij ons.

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt van ons een brief waarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij ons.
Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, blijft staan totdat u met pensioen gaat. U ontvangt 1 keer per 5 jaar een pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. En hoeveel u straks krijgt als uw situatie niet verandert.
Gaat u voor uzelf beginnen? Of biedt uw nieuwe werkgever u géén pensioenregeling aan? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw pensioenopbouw bij ons vrijwillig voortzetten.

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. In plaats daarvan draagt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw kleine pensioen automatisch over aan een eventueel nieuw pensioenfonds.

Toch zijn er gevallen dat afkoop nog wel mogelijk is. Lees hier meer over waardeoverdracht en het afkopen van een klein pensioen.