Zelf pensioen blijven opbouwen

Bent u niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling? En heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling?

Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. Dit heet 'vrijwillige voortzetting'.
 • Vrijwillige voortzetting is een tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld als u onbetaald verlof opneemt, werkloos wordt of ontslag krijgt. U voorkomt daarmee dat u een tijd geen of minder pensioen opbouwt.
 • U betaalt zelf de pensioenpremie, ook het deel dat uw werkgever eerder betaalde. Bij ons pensioenfonds betaalt u bij vrijwillige voorzetting jaarlijks 10,35% (werknemersdeel) en 12,65% (werkgeversdeel) van de pensioengrondslag.
 • U kunt maximaal drie jaar vrijwillige voortzetting gebruiken.
 • U bouwt pensioen op volgens de pensioenregeling die op dat moment in de bedrijfstak geldt.
 • U neemt ten minste drie jaar deel aan onze pensioenregeling.
 • Uw vrijwillige voortzetting sluit direct aan op uw deelname aan onze pensioenregeling.
 • U mag geen deelnemer zijn bij een andere pensioenregeling.
 • U gaat niet binnen drie jaar met pensioen. Dit geldt niet als u om medische redenen niet meer werkt.
 • Neem binnen negen maanden nadat u uit dienst gaat, contact met ons op.
 • We stellen een offerte voor u op.
 • Als u akkoord gaat, regelen we de vrijwillige voortzetting verder voor u.