Uit elkaar gaan

Gaan u en uw partner uit elkaar?

Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen.
 • U was vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

 • U was vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner
  Dan heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening van pensioen. U mag hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant, huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van geregistreerd partnerschap staan.

 • U wilt uw pensioen verevenen
  Als u kiest voor verevening van uw pensioen, dan moet u dit binnen twee jaar na uw scheiding aan het pensioenfonds laten weten. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Mededelingsformulier voor de verdeling van uw ouderdomspensioen. Na twee jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.

 • U maakt andere afspraken met uw ex-partner
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenant of voorwaarden van geregistreerd partnerschap mee. Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen. Uzelf vindt alle informatie terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

 • Bijzonder partnerpensioen
  Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen dat u opbouwde, namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd tot dat u uit elkaar gaat. Dit heet het bijzonder partnerpensioen.

 • Uw partner afmelden bij het pensioenfonds
  Alleen als u in het buitenland woont, hoeft u uw partner af te melden. Dat kunt u doen via MijnArchitectenpensioen. Als u in Nederland woont, geeft uw gemeente aan ons door wanneer u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap eindigt. U hoeft dan zelf niets te doen.

 • U woonde vóór uw pensioendatum nog niet samen
  Uw pensioenuitkering verandert niet. Een partner waarmee u samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is niet van toepassing als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Na uw overlijden heeft uw ex-partner geen recht op (bijzonder) partnerpensioen.

 • U woonde vóór uw pensioendatum al samen
  Uw pensioenuitkering verandert niet. Een partner waarmee u samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen (zie hieronder). U kunt hier samen ook andere afspraken over hebben gemaakt.

 • De hoogte van uw AOW-uitkering
  Als u beiden een AOW-uitkering hebt, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de SVB.

 • Uw partner afmelden bij het pensioenfonds
  Als u uw ex-partner heeft aangemeld bij het pensioenfonds, moet u hem of haar ook weer afmelden in MijnArchitectenpensioen. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.
  Stuur een kopie of scan mee van een van de volgende drie documenten:

  • notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is geëindigd

  • verklaring of brief van u en uw ex-partner, waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is geëindigd

  • aangetekende brief aan uw (ex-)partner of een notaris, waarin staat op welke datum u stopt met samenwonen

 • Bijzonder partnerpensioen
  Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen dat u opbouwde, namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd tot dat het samenwonen eindigde. Dit heet het bijzonder partnerpensioen.