U bent nieuw bij het fonds

U hebt een loonheffingennummer bij de Belastingdienst aangevraagd.

Uw bedrijf valt onder de verplichtstelling die in de sector geldt.
 • Aanmelden bij het fonds
  Bent u als architectenbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft u (binnenkort) werknemers in dienst? Vult u dan het aanmeldingsformulier in.
 • Beoordeling aanvraag
  We beoordelen uw aanvraag. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling (zie hieronder)? Dan krijgt u van ons per e-mail een bevestiging dat u ingeschreven bent bij ons fonds.
 • Dienstverleners machtigen
  U (de bestuurlijke contactpersoon) krijgt inloggegevens voor de Selfservice Werkgevers Portal (SWP). U logt in met eHerkenning. U heeft hiervoor een inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. U kunt daarna uw dienstverleners machtigen om voor u pensioenaangifte te doen.
 • De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. In het uitvoeringsreglement staan alle regels waar u zich als werkgever aan moet houden.
 • U bent verplicht om nieuwe werknemers binnen een maand bij ons aan te melden. Het pensioenfonds informeert uw werknemers daarna verder.
 • U betaalt de hele pensioenpremie. Het werknemersdeel van de premie houdt u in op het loon van uw werknemers. 
 • Op de pagina premiebetaling kunt u zien hoe de pensioenpremie normaal gesproken is opgebouwd. U mag ervoor kiezen zelf een groter deel van de premie te betalen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de architectenbranche hebben afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de hele bedrijfstak. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst architectenbureaus.

 • Neemt u verplicht deel?
  De pensioenregeling is verplicht voor de hele bedrijfstak. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling? Dan moet u zich aansluiten bij ons fonds.
 • Neemt u nog niet deel?
  Is uw organisatie nog niet aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, maar vallen uw bedrijfsactiviteiten wel binnen de bedrijfstak, dan moet u zich alsnog aansluiten. De regels hiervoor staan in de verplichtstelling. U kunt zich eenvoudig aanmelden.
 • Welke werknemers zijn uitgesloten?
  Bent u aangesloten? Dan bouwen al uw medewerkers pensioen op bij ons fonds. Alleen directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), bestuurders en stagiairs zijn uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling. 
 • Kunt u vrijstelling vragen voor uw werknemers?
  In bepaalde gevallen kunt u namens uw werknemers vrijstelling van de verplichtstelling vragen. De voorwaarden hiervoor staan in het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.
 • Wanneer kunt u zich vrijwillig aansluiten?
  Als uw bedrijf verwant is met de architectenbranche, kunt u zich onder bepaalde voorwaarden vrijwillig aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Uw bedrijf mag dan niet onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds vallen.

Neem voor meer informatie contact op met ons op.