Contracten in het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel kent 2 contracten of soorten pensioenregelingen: het nieuwe pensioen contract (NPC) en de Wet verbeterde premieregeling (Wvp). De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) kiezen samen met ons welk van de 2 contracten het best bij de deelnemers van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus past.

Het nieuwe pensioencontract is een meer collectieve regeling. Deelnemers beleggen het pensioenvermogen samen en delen risico’s met elkaar. Deelnemers kunnen niet zelf kiezen hoe wij hun pensioenvermogen beleggen. Wel zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om regelmatig te onderzoeken hoeveel beleggingsrisico hun deelnemers willen en kunnen lopen. Het beleggingsbeleid stemt het pensioenfonds daarop af. In het nieuwe pensioencontract is een solidariteitsreserve verplicht. Dit is een collectief vermogen dat het mogelijk maakt de risico’s tussen jongeren en ouderen te delen. En kan bijdragen aan hogere en stabielere pensioenen. De solidariteitsreserve wordt uit de pensioenpremie of de rendementen gehaald. In het nieuwe pensioencontract kunnen deelnemers risico’s meer met elkaar delen.
De verbeterde premieregeling is een meer individuele regeling. Deelnemers hebben meer keuzemogelijkheden dan in het nieuwe pensioencontract. Op de pensioendatum kunnen deelnemers kiezen tussen een lagere, maar stabiele uitkering. Of een hogere, maar beweeglijker uitkering. Ook kan een deelnemer meestal zelf kiezen hoe risicovol hij het pensioenvermogen wil beleggen. In de verbeterde premieregeling is een solidariteitsreserve niet verplicht, maar een keuze. Een solidariteitsreserve is een collectief vermogen dat het mogelijk maakt de risico’s tussen jongeren en ouderen te delen. En kan bijdragen aan hogere en stabielere pensioenen. De solidariteitsreserve wordt uit de pensioenpremie of de rendementen gehaald. In de verbeterde premieregeling kunnen deelnemers meer keuzes maken, maar dat betekent ook meer risico’s.

In de huidige pensioenregeling wordt een vaste pensioenuitkering beloofd, waardoor het van tevoren duidelijk is hoeveel pensioen een deelnemer later ontvangt. De hoogte van de pensioenuitkering is het uitgangspunt. En de premie wordt hierop aangepast. Dit noemt men een uitkeringsregeling. De meeste pensioenregelingen in het huidige stelsel zijn uitkeringsregelingen. 

In de nieuwe regeling is het uitgangspunt de pensioenpremie. Hierbij wordt een vaste pensioenpremie beloofd. Dit heet een premieregeling. De hoogte van de pensioenuitkering is hierbij niet van tevoren bekend en hangt af van de beleggingsresultaten. Het nieuwe pensioencontract en de Wet verbeterde premieregeling zijn allebei premieregelingen. Er zijn daarom veel overeenkomsten tussen beide contracten. Maar er zijn ook verschillen. In de verbeterde premieregeling kunnen deelnemers meer keuzes maken, maar dat betekent ook meer risico’s. In het nieuwe pensioencontract is minder keuzevrijheid, maar kunnen deelnemers risico’s meer met elkaar delen.